A: Nede Spasojevic 1/17 | 11070 Novi Beograd

E: daniloknezevic@cadsolutions.rs | civengcadsol@gmail.com

T: +381 (0) 60 5578 418

O CECS-u

Godine 2003., kao temu za izradu diplomskog zadatka u okviru završetka studija Građevinskog fakulteta Beogradskog Univerziteta, Danilo Knežević (autor) je uz mentorsko vođenje profesora Dr. Dejana Gavrana, koncipirao problem prepoznavanja – rektifikacije projektne geometrije trase puta, kao zadatak za dizajniranje CAD softverskog paketa koji bi radio pod AutoCAD okruženjem, uz podršku GCM softverskog paketa. Rezultat ovog diplomskog zadatka je DRRD softverski paket za projektovanje rekonstrukcija i rehabilitacija kod puteva. Nedugo zatim, program je stekao i komercijalni karakter, tako što je prihvaćen od strane nekoliko domaćih firmi kao alat koji će se koristiti kod poslova koji se bave pomenutom problematikom.

Kako se razvoj pomenutog programa nastavio i u sledećim godinama, ubrzo je raspon funkcija, i stepen inovativnosti kod pojedinih pozicija u projektnom procesu, neminovno doveo do toga da program preraste svoj inicijalni karakter i obim.

2006. godine, iz produkcije je izašlo prvo izdanje programskog paketa Civil Engineering CAD Solution – CECS.

Program je zabeležio možda pomalo i neočekivano mnogo uspeha, pri čemu su možda najčešće reči pohvale na njegov račun bile te, da je očigledno da je program pravio projektant koji radi u domaćim uslovima projektovanja puteva. Dakle koncept, “program napravljenjen od strane projektanta – za potrebe projektanta”, postigao je potpuni uspeh.

Program Sredinom 2010. godine, glavni programerski deo posla oko sledeće verzije programskog paketa je bio gotov.

Od septembru 2011. nova verzija programskog paketa je i zvanično, pretvorena u gotov softverski proizvod, sa ambicijama da nastavi konstantan trend rasta prihvaćenosti i poštovanja kod postojećih i budućih korisnika, korišćenjem programa u oblasti niskogradnje.

Danas CECS ima oko 70 korisnika, od kojih su neki iskusni i priznati projektanti sa iskustvom u eminentnim domaćim projektantskim kućama, koji su imali prilike da program stave u upotrebu u poslovima putnih rehabilitacija, projektovanja autoputeva, železnica i površinskih objekata.

Danas CENastavak na razvoju CECS programskog paketa, već je u toku. Brojne nove vizije, poboljšanje efikasnosti, kao i stalno prilagođavanje novim tehnologijama, oduvek je bilo, i biće centar fokusa u procesu razvoja programskog paketa.